Västsahara – ur de ungas perspektiv

Västsahara - ur de ungas perspektiv

När

14 november    
13:00 - 15:00

Var

Högskolan Dalarna
Högskolegatan 2, 791 31 Falun, Falun

Event Type

In English further down

Västsahara – ur de ungas perspektiv

Västsahara är den afrikanska kontinentens sista koloni, ockuperat av grannlandet Marocko sedan 1975. Ockupationen har pågått i 43 år under medieskugga och stor tystnad från omvärlden. Orsakerna till det låsta läget i konflikten är främst politiska och ekonomiska. Unga västsaharier som vuxit upp i flyktingläger eller i det ockuperade territoriet börjar tappa tålamodet och hoppet på en fredlig lösning av konflikten. Under seminariet får vi träffa två unga västsaharier som berättar om avsaknaden av demokrati och mänskliga rättigheter och vi får höra om konflikten ur deras perspektiv.

NÄR: 13.00-15.00
VAR: Sal FÖ1, Dalarnas Högskola i Falun
ENTRÉ: Gratis inträde

Deltagare i seminariet är:
• Laila Belkacem är född och uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Laila har nyligen flyttat till Nederländerna för att studera på universitet. Samtidigt har hon startat upp flera initiativ som syftar till att stötta människorna i flyktinglägren.
• Ahmed Ettanji är ordförande för journalistkollektivet Equipe Media الفريق الإعلامي الصحراوي emsahara.com som är baserat i den ockuperade delen av Västsahara. Det är ett av världens mest stängda områden och internationella journalister, politiker och människorättsorganisationer släpps inte in. Rapportering från ockuperade Västsahara är därför näst intill obefintlig. Trots hot om våld, tortyr och godtyckliga fängslanden kämpar Equipe Media för att bryta medieblockaden i syfte att berätta för omvärlden om situationen i Västsahara.

Samtalet kommer att hållas på engelska

Detta är ett samarbete mellan Falu Afrikagrupp, Afrikagrupperna, ABF Södra-Östra Dalarna, African Studies program – Högskolan Dalarna och Emmaus Stockholm

In English:

Western Sahara, from the perspective of the young western Sahrawis

Western Sahara is the last colony in Africa, occupied by the neighboring country of Morocco since 1975. The occupation had been ongoing for 43 years with great silence and in the media shadow from the outside world. The reasons for the locked state of the conflict are primarily political and economic. The patience of the young West Sahrawis that have grown up in the refugee camps and the occupied area is beginning to end, and they are losing faith in a peaceful solution of the conflict. During this seminar you will meet two Sahrawis that will tell you about the lack of democracy and human rights and we will hear about the conflict from their perspective.

WHEN: 13.00-15.00
WHERE: Sal FÖ1, Dalarna Högskola in Falun
ENTRANCE: Free entrance

The participants in the seminar are:
• Leila Belkacem is born and raised in the West Saharian camps in Algeria. Laila has recently moved to Germany to study at the univeristy. At the same time she has started several initiatives to raise money to be able to support the people in the camps.
• Ahmed Ettanji is the chairman of the activist group Equipe Media and a journalist, based in the occupied part of Western Sahara. It is one of the world’s most closed areas, and foreign journalists, politicians and human rights organizations are not allowed to enter. Media reporting from occupied Western Sahara is therefore almost non-existent. Despite the threat of violence, torture and imprisonment, Equipe Media is struggling to break the media blockade in order to tell the rest of the world about the situation in Western Sahara.

The talk will be held in English

This is a colabortation between Falu Afrikagrupp, Afrikagrupperna, ABF Södra-Östra Dalarna och Emmaus Stockholm

Lämna en kommentar