Gårds och djurfritids

Gårds och djurfritids

När

18 november    
14:00 - 16:00

Var

Haghed
Haghed 40, Falun, Dalarna, 79191

Event Type

Välkomna till gårds -och djurfritids, som är en hälsofrämjande insats för barn, där fokuset ligger på kontakten med djur, natur och växter.

Genom att umgås med djur i lustfyllda övningar stärks alla våra sinnen, och då skapas en läkande medveten närvaro, ett mindfullness.

Vi kommer fokusera på några av de friskfaktorer som enligt studier inom folkhälsan stärker barns psykiska hälsa:
*meningsfull sysselsättning
*sociala relationer (skaffa nya kompisar, både i djuren och varandra)
* fysisk aktivitet
* närhet till djur och natur
* stärka självkänslan

I en mindre grupp kommer barnen att komma till gården och sköta om djuren, samt pröva på olika trädgårds – och odlingsarbeten.

Gårds – och djurfritids utgår från och följer årstiderna och barnen får delta i skötseln av gården och det som behöver göras utifrån de olika månaderna. Exempelvis kan det vara att odla under våren, för att sedan skörda under sommaren och hösten. Eller att plocka bär och frukter som vi sedan gör sylt av, sätta potatis, bygga hagar, storstäda stallet under sommaren, vara med och sköta om och träna i djuren i vad de behöver just för tillfället.
Barnen kommer få kunskap i hur man sköter, djur och växter, samt var mat kommer från och hur man kan använda den i ett lekfullt sammanhang, med en chans att träffa nya kompisar.

Lättare mellis ingår. Max 4 deltagare per träff.

ANMÄLAN:
Anmälan sker via Facebooksidan  eller via mail på hemsidanhttps://haghedsdjurgardnaturochhalsa.se

 

Ange namn på barn, ålder, tidigare erfarenheter av djur/gårdsskötsel.
Man kan välja att anmäla sig till en gång i taget eller månadsvis. De som anmäler sig till hela säsongen har förtur.

max 4 deltagare, från 5 år och uppåt.

Pris: 300 kr per gång.,
Betalning sker vid anmälningstillfället, ni kommer då få ett nummer att swischa till.

Fråga gärna om det är något ni undrar över 🙂

med vänliga hälsningar Maria Andersson

Lämna en kommentar