Friteatern spelar ”Den långa vägen till nu” – en skröna från skogen